manovich

← Back to Books

Metamediji

Selection of previously published articles. Translated into Serbian by Đorđe Tomić, Dejan Sretenović, Vladimir Tupanjac. Beograd [Belgrade]: Centar za savremenu umetnost [Center for Contemporary Arts]: 2001.

From the publisher:
"Lev Manovič je jedan od vodećih teoretičara novih medija, profesor teorije i prakse digitalnih umetnosti na Kalifornijskom univerzitetu u San Dijegu. U svojim istraživanjima genealogije jezika novih medija, Manovič mapira istorijske i teleološke trajektorije komunikacijskih, reprezentacijskih i formalnih tehnika novih medija, polazeći od poznatog načela da nijedan medij ne deluje izolovano od drugih i da pronalazak svakog novog medija nužno referiše na prethodna iskustva."

Book  2001